ศิลปะอินเดีย เก่าแก่ยาวนานที่สุดในโลก เป็นศิลปะที่มีค่า น่าติดตามและค้นหา

ศิลปะอินเดีย

ศิลปะอินเดีย อินเดียศิลปะระดับโลก ที่ยาวนานกว่าพันปี

ศิลปะอินเดีย

ศิลปะอินเดีย ในแต่ละประเทศ เราอาจเคยได้เห็น ศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สืบทอดกันต่อ ๆ มาอย่างยาวนาน แสดงให้เห็นถึง อารยธรรมของแต่ละประเทศ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ศิลปะบ่งบอกถึง ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ และบอกเล่าเรื่องราว ที่ผ่านมาได้อย่างดี และมีหลักฐาน

ซึ่งในวันนี้ เราจะมาพูดถึง ศิลปะอันงดงาม ของประเทศอินเดียที่ใคร ๆ ต่างให้ความสำคัญ ว่าเป็นศิลปะ ที่คนจากทั่วทุกมุมโลก ให้ความสนใจ ซึ่งจะมีความรู้ อะไรบ้างนั้น เราไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันเลยดีกว่าค่ะ

ศิลปะอินเดีย ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่พลาดไม่ได้ของอินเดีย

เพื่อน ๆ ทราบไหมคะว่า ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ ของประเทศอินเดียนั้น ได้เริ่มขึ้นเมื่อ ปีคริสต์ศักราช ที่สองร้อยยี่สิบสอง ที่นักประวัติศาสตร์ ได้มีการทำสำรวจ เพื่อหาข้อมูล ความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศอินเดียในสมัยก่อน

จึงได้มีการขุด และค้นพบซาก ทางประวัติศาสตร์ ที่อยู่ทางลุ่มแม่น้ำสินธุ อย่างเมืองโฮเดนโจ และเมืองฮัปปา ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง ที่สำคัญอย่างมาก ของประเทศอินเดีย เป็นแหล่งอารยธรรม ที่มีการพัฒนา และสืบทอดกันต่อ ๆ มาอย่างยาวนาน

ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า ชาวอินเดียที่อยู่ในบริเวณนั้น มีความเจริญที่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการใช้ชีวิต และวิถีการสร้างเมือง ได้อย่างมีระเบียบ มีการแกะสลัก รูปปั้นหินต่าง ๆ มีเครื่องประดับ ที่มีการทำมาจากหิน

ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้น ในยุคนั้นจริง ๆ นอกจากนี้ยังมี การค้นพบว่า ประเทศอินเดีย ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ได้มีความสัมพันธ์ กับชาวเมโสโปเตเมีย และประเทศอื่น ที่เป็นที่รู้จักกันดี อย่างประเทศอียิปต์ ซึ่งหลังจากที่ ได้มีการศึกษา เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเมโสโปเตเมียแล้วนั้น ยังพบอีกว่าเทพพระเจ้า ที่ได้มีการสร้างขึ้นนั้น ได้รับอิทธิพล มาจากประเทศอินเดียเช่นกัน

ของประเทศอินเดีย สมัยประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่นที่สุด

ศิลปะของอินเดีย ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์นั้น มีความสำคัญหลายอย่าง ซึ่งส่วนมากจะเป็น ในเรื่องภาพเขียน ที่ได้มีการวาดเขียน บนฝาผนัง ที่มีความสำคัญของอินเดีย ซึ่งเราสามารถแบ่ง ประเภทศิลปะ ให้เพื่อนได้เข้าใจ มากขึ้นตามนี้ค่ะ

1. ศิลปะแบบสัญจี เป็นศิลปะที่มีอายุ และความเก่าแก่อย่างมาก ในวงศ์เมานิยะ หรือที่เรียกง่าย ๆ นั้นก็คือในสมัย ของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเป็นสมัยที่มีศิลปะ ประติมากรรมเก่าแก่ ที่งดงามมีระดับ แต่เนื่องจากว่า ระยะเวลา ที่ผ่านมายาวนานนั้น ทำให้ซากสถาปัตยกรรม ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ได้มีการลบเลือน และสูญสลายหายไป

ทำให้เหลือหลักฐานน้อยมาก แต่ก็ยังพอมี สถาปัตยกรรม ที่ยังหลงเหลืออยู่ นั่นก็คือพระราชวัง ของพระเจ้าอโศก และเมืองตักศิลา ที่มีลักษณะ คล้ายกับที่อยู่อาศัย ของชาวเอสกิโมขนาดใหญ่ โดยรอบของทางเดิน ที่มีบันไดเดินขึ้นไป มีลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามมาก

ซึ่งเรียกว่าเป็น ศิลปะแห่งสัญจี ส่วนในเรื่องของศิลปะอื่น ๆ ในช่วงแรกจะมี ในเรื่องของรูปปั้น ของเทพพระเจ้า และศิลปะนูนต่ำต่าง ๆ บอกเลยว่าเป็นศิลปะ ในช่วงยุคแรก ที่มีความงดงามประณีต ของคนในสมัยก่อน

2. ศิลปะคันธาระ เป็นศิลปะ ที่เริ่มมีการปั้น รูปของพระพุทธศาสนา โดยวัสดุที่ใช้ ในการปั้นรูปต่าง ๆ ในสมัยก่อนนั้น ใช้หินที่มีสี ออกน้ำเงินเทา เป็นศิลปะ ที่ได้รับการผสมผสาน มาจากประเทศกรีก และศิลปะท้องถิ่น ของประเทศอินเดีย

นอกจากการปั้นรูป ของพระพุทธรูปแล้วนั้น ยังมีการระบายสี เพื่อให้เกิดความสวยงาม ในแบบคันธาระ ซึ่งเป็นศิลปะ ในยุคแรกของโลก ที่ได้มีการปั้น พระพุทธรูป ในลักษณะที่เป็นรูปคน ทำให้ส่งผลต่อการ พัฒนาศาสนาพุทธ ให้มีความก้าวหน้า และเจริญขึ้น ตั้งแต่สมัยนั้น โดยได้มีการปั้นปางต่าง ๆ ที่ได้เล่าเรื่องราว ของพระพุทธเจ้านั้นเอง

แหล่งกำเนิดอารยธรรม รูปปั้นทางพระพุทธศาสนา

 ศิลปะอินเดีย

3. ศิลปะแบบมถุรา เป็นศิลปะ ที่ได้มีการพัฒนา มากขึ้นจากยุคคันธาระ เพราะได้มีการนำ ทรายสีชมพู มาช่วยสรรค์สร้างผลงาน ศิลปะมากยิ่งขึ้น ทำออกมาได้ดูประณีต และลักษณะพระพักตร์ ดูละม้ายคลาย ชาวอินเดียมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้มี การแกะสลัก ของผลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาช้างหรือกระดูก ซึ่งผลงานแต่ละชิ้น มีความสวยงาม และยังคงความ เป็นเอกลักษณ์ ของงานศิลปะ ของประเทศอินเดีย ไว้ได้นั้นเอง

4. ศิลปะแห่งอมราวดี เป็นศิลปะ ที่ได้รับการผสมผสาน ในสมัยของมถุระ และอมราวดี ซึ่งในช่วงแรก ของสมัยนี้นั้น ได้มีการสร้างรูปปั้น ให้มีการแสดงออก ถึงการเคลื่อนไหว ที่แสดงลักษณะ ของความรู้สึกและชีวิต ซึ่งรูปปั้นที่ออกมา จะไม่ได้มีลักษณะ ที่สมบูรณ์เหมือน สมัยก่อนหน้านี้

แต่ในช่วงท้าย ของสมัยนั้น ได้มีการสร้าง วัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ ที่แสดงถึงการนำ พระเกศาของพระพุทธเจ้า ไปยังสรวงสวรรค์ มีการลงรายละเอียด ในเรื่องของจีวร ได้อย่างประณีต และแสดงถึงความบรรจง ในการทำผลงานออกมา ผลงานเหล่านี้ ได้กลายเป็นผลงานศิลปะ ที่มีอุดมคติ รวมกับศิลปะ ในสมัยโบราณของอินเดีย

ศิลปะอินเดีย ที่โด่งดังไปทั่วโลก ใครไม่รู้จัก ถือว่าพลาดจริง ๆ

ศิลปะอินเดีย

5. ศิลปะแบบคุปตะ เป็นยุคศิลปะ ที่โดดเด่นที่สุดของอินเดีย เลยก็ว่าได้ เพราะมีการพัฒนา ศิลปะในรูปแบบใหม่ ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งในเรื่องของรายละเอียด ที่มีความชัดเจน คมชัดและสมดุลเข้าด้วยกัน เป็นการแสดงศิลปะ ที่ออกมาเป็นตัวเอง ได้อย่างน่าจดจำ และมีรูปแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมาก

รูปปั้นที่สื่อถึง ความเมตตาและความอ่อนโยน ของพระพุทธเจ้า ได้อย่างลงตัว ทำให้ศิลปะ ในสมัยนี้ได้มีการ เผยแพร่ไปสู่ทุก ๆ สายตาของประเทศอื่น และได้รับความสนใจอย่างมาก

คุณค่าทางศิลปะ เป็นสิ่งที่ทุกคน ควรให้เกียรติและให้ความสำคัญ ในปัจจุบัน ผลงานศิลปะ มีอยู่จำนวนมาก และแต่ละประเทศ ได้มีการนำเสนอ ผลงานอันล้ำค่า เพื่อให้นักท่องเที่ยว จากทั่วทุกมุมโลก ได้เข้าไปชื่นชมผลงานต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งแต่ละผลงานนั้นหลาย ๆ ชิ้นไม่สามารถ ประเมินค่าได้

ดังนั้นหากเพื่อน ๆ คนไหนยังไม่เคย ได้ลองเข้าไปสัมผัส ผลงานเหล่านี้ สามารถเดินทาง ไปรับชมกันได้ เริ่มจากในประเทศ ของเราก่อนเลยนั่นก็คือ หอศิลป์ที่อยู่ในกรุงเทพ เมืองหลวงของเรานี้เองค่ะ ใครที่ชอบผลงานศิลปะอยู่แล้ว และยังไม่เคยไปดูผลงาน ต้องรีบเคลียร์งาน แล้วจองตั๋วเพื่อ เดินทางไปเยี่ยมชมกันนะคะ

เรียบเรียงโดย NANAMI

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *