โฮมสเตย์แม่กำปอง เรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสวิถีชุมชน

โฮมสเตย์แม่กำปอง

โฮมสเตย์แม่กำปอง ศูนย์การเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน ชมภูมิปัญญาชาวเมืองเหนือ

โฮมสเตย์แม่กำปอง หมู่บ้านต้นแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสความเงียบสงบ ท่ามกลางหุบเขา และผืนป่าสีเขียว กับชุมชนชาวบ้าน ที่อยู่ร่วมกัน แบบเรียบง่าย บ้านเรือนส่วนใหญ่ เป็นบ้านไม้เก่าแก่ ดูสะอาดตา จัดที่พักให้ ผู้มาเยือนได้ หลับอย่างสบาย แต่ก็ไม่ทิ้ง วิถีชีวิตเดิม

บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่กลางขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน ส่งผลให้มี ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าไม้ ที่มีความสมบูรณ์ สภาพอากาศ ที่นี่ค่อนข้าง เย็นสบายตลอดปี เป็นแรงดึงดูด ให้มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาพักผ่อน ที่ชุมชนแห่งนี้ เป็นจำนวนมาก ในแต่ละปี

โฮมสเตย์แม่กำปอง

ที่มาของการ เปิดเป็นหมู่บ้าน เชิงวัฒนธรรม เพราะศักยภาพของ พื้นที่ชุมชนที่นี่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เช่น ความเอื้ออาทร การเอื้อเฟื้อกันและกัน จึงพัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านท่อง
เที่ยว ในเชิงวัฒนธรรม

ไฮไลท์ของโฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง ที่นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัส มีดังนี้

  • นอนโฮมสเตย์
  • สำรวจเส้นทางธรรมชาติ น้ำตกแม่กำปอง ชมความหลากหลาย ของนกหลายสายพันธุ์
  • ทำกิจกรรม หมอนสมุนไพรใบชา
  • เที่ยวชมตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ถนนคนเดิน)
  • ชมเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติ ไร่ชา กาแฟ น้ำตก
  • ศึกษาการเรียนรู้ การเก็บเมี่ยง/การจักสาน
  • แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ วัดคันธาพฤกษาแม่กำปอง ไหว้พระอุโบสถกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์เมี่ยง
  • พิธีบายศรีสู่ขวัญ และชมการแสดงพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง

การพัฒนาชุมชน ให้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ สามารถรองรับ นักท่องเที่ยวได้ เพื่อให้ชาวบ้าน ได้รู้จักคำว่า อนุรักษ์และ เผยแพร่วัฒนธรรม ที่ชุมชนมีอยู่ ไปยังนักท่องเที่ยว ให้ผู้มาเยือน ได้เรียนรู้และได้รับ เป็น ประสบการณ์ตรง ที่ประทับใจ เมื่อต้องกลับไป จะได้มีเรื่องราว บอกต่อไม่สิ้นสุด

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น